האוטובוס האדום
האוטובוס האדום
1946-1944, 64X50, שמן על קרטון
מוזיאון תל אביב לאמנות
האוטובוס האדום
1946-1944, 64X50, שמן על קרטון
מוזיאון תל אביב לאמנות
גברים בטיילתאוטובוס בהרי הגלילאוטובוס בהריםאחי יוסף