שולחן מגש עם משטח פורמייקה
שולחן מגש עם משטח פורמייקה
סוף שנות החמישים, צבע ולוח פורמייקה
שולחן מגש עם משטח פורמייקה
סוף שנות החמישים, צבע ולוח פורמייקה
שולחן עם אריחי קרמיקהשולחן עם אריחי קרמיקהנוף ובתיםמה שלומכם...?????