שולחן עם אריחי קרמיקה
שולחן עם אריחי קרמיקה
סוף שנות ה- 50, 20 אריחי קרמיקה
שולחן עם אריחי קרמיקה
סוף שנות ה- 50, 20 אריחי קרמיקה
לוח אריחי קרמיקהשולחן עם אריחי קרמיקהלוח אריחי קרמיקהשולחן מגש עם משטח פורמייקה