שולחן עם אריחי קרמיקה
שולחן עם אריחי קרמיקה
1958, 15 אריחי קרמיקה
שולחן עם אריחי קרמיקה
1958, 15 אריחי קרמיקה
לוח אריחי קרמיקהשולחן עם אריחי קרמיקה