לוח אריחי קרמיקה
לוח אריחי קרמיקה
1958, הלוח השלם:75X45, 15 אריחי קרמיקה
לוח אריחי קרמיקה
1958, הלוח השלם:75X45, 15 אריחי קרמיקה
לוח אריחי קרמיקהשולחן עם אריחי קרמיקה