תפנים
תפנים
1956, 68X50, שמן על בד
תפנים
1956, 68X50, שמן על בד
נוףתפנים, שולחן וטבע דומםסוכהגבר יושב עם עציץ לצדו