גבר יושב עם עציץ לצדו
גבר יושב עם עציץ לצדו
שנות ה- 50, 21.6X31.4, עיפרון על נייר
גבר יושב עם עציץ לצדו
שנות ה- 50, 21.6X31.4, עיפרון על נייר
גבר לבוש ואשה עירומהדיוקן יונתןסוכהתפנים