תפנים, שולחן וטבע דומם
תפנים, שולחן וטבע דומם
1952, 65X50, שמן על עץ
תפנים, שולחן וטבע דומם
1952, 65X50, שמן על עץ
תפנים עם כיסא ושולחןתפנים, שולחן וטבע דומםסוכהשלוש ילדות ברחוב