איור לשיחות  עם יונה פישר בחוברת קו 6 (I)
איור לשיחות עם יונה פישר בחוברת קו 6 (I)
1966, 17.8X7.8, עיפרון על נייר
כאשר מנסה האדם להתחרות עם האל הוא אינו משוחרר מהצורות שהוא רואה. אלא מה? אתה יכול להתרשם משולחן ומכיסא ולציירם. השולחן הוא שולחן והכיסא הוא כיסא וזכות קיום להם במציאות כבתמונה...
איור לשיחות עם יונה פישר בחוברת קו 6 (I)
1966, 17.8X7.8, עיפרון על נייר
איור לשיחות שקיים יונה פישר עם אריה ארוך (II)מתווה לשער כתב העת "קו"