איור לשיחות שקיים יונה פישר עם אריה ארוך (II)
איור לשיחות שקיים יונה פישר עם אריה ארוך (II)
1966, 17.8X13, עיפרון על נייר
... אולם האדם הנמשך לצייר צורות ורוצה ליצור אותן ויהי מה – לשם הקומוניקציה – יכול להתחיל בצורה שהיא חצי כיסא, צורה הנמשכת אל השולחן ונגמרת במחציתו של השולחן. הצורות כל כך מוכרות שאתה תזהה אותן. אם תיקח את הכיסא ואת השולחן בצורתם הפשוטה ביותר, תוכל להציבם ביחד בצורה אשר בפירוש היא צורה חדשה. לצורה זו יהיה התוקף של צורה מופשטת, אלא שמוצאה בכל זאת במאחד את נפש האדם עם הטבע.
איור לשיחות שקיים יונה פישר עם אריה ארוך (II)
1966, 17.8X13, עיפרון על נייר
איור לשיחות  עם יונה פישר בחוברת קו 6 (I)מתווה לשער כתב העת "קו"