פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60 על רפרודוקציה של ציור מ- 1953, 18.6X20.7, פנדה על רפרודוקציה
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60 על רפרודוקציה של ציור מ- 1953, 18.6X20.7, פנדה על רפרודוקציה
פנדה על גבי רפרודוקציה של הציור "שלוש ילדות ברחוב"אווירוןללא כותרת