פנדה על גבי רפרודוקציה של הציור "שלוש ילדות ברחוב"
פנדה על גבי רפרודוקציה של הציור "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60, 44X54, פסטל שמן על נייר מודפס
מוזיאון ישראל, ירושלים
פנדה על גבי רפרודוקציה של הציור "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60, 44X54, פסטל שמן על נייר מודפס
מוזיאון ישראל, ירושלים
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"שלוש ילדות ברחוב