דמויות ברחוב
דמויות ברחוב
1952, 60X50.4, שמן על בד
דמויות ברחוב
1952, 60X50.4, שמן על בד
ילדים במשחקקומפוזיציה עם דמויות ועציםסוכהשלוש ילדות ברחוב