נוף
נוף
1948-1950, 39.8X46, שמן על בד
נוף
1948-1950, 39.8X46, שמן על בד