נוף (זכרון יעקב)
נוף (זכרון יעקב)
1946, 37.5X48, שמן וגואש על נייר
נוף (זכרון יעקב)
1946, 37.5X48, שמן וגואש על נייר