נוף עם מגדל מים
נוף עם מגדל מים
אמצע שנות ה- 40, 24.5X40, דיו על נייר
נוף עם מגדל מים
אמצע שנות ה- 40, 24.5X40, דיו על נייר