נוף אורבני [חיפה?]
נוף אורבני [חיפה?]
אמצע שנות ה- 40, 38X57.5, גואש על נייר
נוף אורבני [חיפה?]
אמצע שנות ה- 40, 38X57.5, גואש על נייר