נוף
נוף
1944, 54X38, שמן על קרטון
נוף
1944, 54X38, שמן על קרטון