דיוקן יונתן
דיוקן יונתן
1957 בקירוב, 20.8X27.4, עפרונות צבעוניים על נייר
דיוקן יונתן
1957 בקירוב, 20.8X27.4, עפרונות צבעוניים על נייר
דיוקן דבורה ארוךדיוקן יונתן