דיוקן יונתן
דיוקן יונתן
1955, 34.5X50, עיפרון על נייר
דיוקן יונתן
1955, 34.5X50, עיפרון על נייר
דיוקן יונתןדיוקן יונתן