דיוקן יונתן
דיוקן יונתן
1953, 30.3X53, עיפרון קונטה על נייר
דיוקן יונתן
1953, 30.3X53, עיפרון קונטה על נייר
דיוקן דבורה ארוךדיוקן כפול של יונתןדיוקן יונתן