דיוקן (מירה ליבס?)
דיוקן (מירה ליבס?)
שנות ה- 40, 28X45, עיפרון על נייר
דיוקן (מירה ליבס?)
שנות ה- 40, 28X45, עיפרון על נייר