דיוקן דבורה ארוך
דיוקן דבורה ארוך
1954, 17.5X22.8, עיפרון על נייר
דיוקן דבורה ארוך
1954, 17.5X22.8, עיפרון על נייר
דיוקן איה להבידיוקן יונתןדבורה ואריה ארוךדבורה ארוך ברחוב הירקוןאריה ארוך ודבורה ארוך בביתם בירושלים, 1974