דיוקן אשה
דיוקן אשה
1954, 41.3X60.2, עיפרון על נייר
דיוקן אשה
1954, 41.3X60.2, עיפרון על נייר
אשה יושבתדיוקן יהודית הרצברגמכוניות בכבישמתווה לשער כתב העת "קו"