מתווה ל"חייל שוכב"
מתווה ל"חייל שוכב"
ראשית שנות ה- 40, 28X21, דיו על נייר
מתווה ל"חייל שוכב"
ראשית שנות ה- 40, 28X21, דיו על נייר