גבר לבוש ואשה עירומה
גבר לבוש ואשה עירומה
סוף שנות ה- 30, 28.5X40, דיו על נייר
גבר לבוש ואשה עירומה
סוף שנות ה- 30, 28.5X40, דיו על נייר