1960
1960
שולי הציורצורה סגלגלהאמצע שנות ה-60קראציםקומפוזיציה מלבניתזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהפנדהכובעפרופילמסגרתילדיםלוחתחילת שנות ה-601962