1940
1940
ילדיםדמויותסוף שנות ה-501955פרחיםתפניםטבע דומםתחילת שנות ה-501954לוח1952אוטובוסאורנמנטמוטיב יהודיהגדת סרייבוצקפרצורה סגלגלהאמצע שנות ה-601966צורה מופשטת/קונקרטיתעלי זהבמסגרת1968קומפוזיציה מלבניתסוף שנות ה-601964זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהכיתובריו דה ז'ניירו19581965כובעפרופילאדום וכחולשנות ה-7019711969הקדשהריינהולדקוביותפנדהמלאךתחילת שנות ה-601960ראשים מצולבים1970שטיחמתווה1973דיוקן1953קשתשולי הציור