1966
1966
דמויותתחילת שנות ה-50לוחפרחיםתפניםטבע דומםקראצים