1943
1943
דיוקן עצמידיוקןשנות ה-401943הקדשהרישוםתחילת שנות ה-50תפניםתל- אביבנוף1944ביוגרפיה