הנציב העליון
הנציב העליון
כובעאדום וכחולאמצע שנות ה-601966דיוקןפרופילשנות ה-701970