כובע
כובע
אדום וכחולאמצע שנות ה-601966הנציב העליוןדיוקןקראציםפרופיל1965רישוםשנות ה-40כיתובחרקובשרבוטסוף שנות ה-6019681967שולי הציורפנדההגדת סרייבושנות ה-7019711969הקדשהמלאך