שנות ה-30
שנות ה-30
DrawingNudePortraitChildrenAmsterdam19381935Tel AvivSketch BookLandscapeZikhron Yaakov1933Theatre1937InteriorStill LifeFlowers