כרזה לתערוכת ארוך
כרזה לתערוכת ארוך
1976
כרזה לתערוכת ארוך
1976
כרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון ישראל