ללא כותרת
ללא כותרת
ראשית שנות ה- 70, 24.7X16.8, עיפרון וצבע מים של נייר
ללא כותרת
ראשית שנות ה- 70, 24.7X16.8, עיפרון וצבע מים של נייר