מתווה לכרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון
מתווה לכרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון
1968, 51.5X76, עיפרון על נייר
מתווה לכרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון
1968, 51.5X76, עיפרון על נייר
כרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון ישראל