פרופיל
פרופיל
1970, 27.5X47.5, צבע מים ועיפרון על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
פרופיל
1970, 27.5X47.5, צבע מים ועיפרון על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
ציורללא כותרתראש של אדם צעירציור