אורנמנט ופרופיל
אורנמנט ופרופיל
1968, 23.5X33, עיפרון, דיו ופנדה על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
אורנמנט ופרופיל
1968, 23.5X33, עיפרון, דיו ופנדה על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
אורנמנט ופרופילאורנמנט ופרופילשני עצים לזכר המצי"רעלים כחולים