ללא כותרת
ללא כותרת
1965, 23.8X31.4, פנדה על נייר
ללא כותרת
1965, 23.8X31.4, פנדה על נייר