פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60 על רפרודוקציה של ציור מ- 1953, 44X54, פנדה על רפרודוקציה
מוזיאון ישראל, ירושלים
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60 על רפרודוקציה של ציור מ- 1953, 44X54, פנדה על רפרודוקציה
מוזיאון ישראל, ירושלים
דמויות ברחובאורנמנט ופרופילעלים כחוליםשלוש ילדות ברחוב