פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60 על רפרודוקציה של ציור מ- 1953, 18X27.5, פנדה על רפרודוקציה
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"
שנות ה- 60 על רפרודוקציה של ציור מ- 1953, 18X27.5, פנדה על רפרודוקציה
פנדה על גבי רפקודוקציה של התמונה "שלוש ילדות ברחוב"דמויות סביב השולחןשלוש ילדות ברחוב